De Band zonder Verblijfsvergunning

De Band zonder Verblijfsvergunning is een groep muzikanten uit het Asielzoekers Centrum in Utrecht. Hun situatie brengt mee dat de samenstelling van de band voortdurend wisselt. Wekelijks zijn er muzieksessies op het AZC onder leiding van Jonas Bisquert, een professional die hiertoe wordt ondersteund door stichting De Vrolijkheid. De Vrolijkheid is een netwerk van kunstenaars en vrijwilligers die creatieve activiteiten in asielzoekerscentra opzet. De Band zonder Verblijfsvergunning is al samenwerking  aangegaan met orkest De Tegenwind. Zij zal in het fietsend orkest met onder andere een groep Syrische vluchtelingen meedoen.